Kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej Atena

 

 

 

Nasz zespół pedagogiczny to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, ceniący kreatywność, profesjonalizm, zaangażowanie na rzecz rozwoju dzieci i szkoły..

Zespół naszej prywatnej szkoły podstawowej tworzą pedagodzy z pasją, systematycznie podnoszący swoje kompetencje zawodowe. Nowoczesne metody nauczania w połączeniu z doświadczeniem nauczycieli mają na celu wyposażenie naszych uczniów w dobre wszechstronne wykształcenie uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Atena.

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.