PLAN

  • Lekcje w Szkole Podstawowej ATENA  rozpoczynają się o godzinie 8.30, a kończą się o 14.20. W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.
  • O przerwach w klasach I – III decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.

 

 

8:00- 8:45
8:50- 9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:40-13:25
13:30-14:15

 

         PLAN LEKCJI

Nr

Godz

Poniedzialek

Wtorek

Sroda

Czwartek

Piatek

1

8:00- 8:45

kszt.zint

kszt.zint 

kszt.zint 

 

kszt.zint

2

8:50- 9:35

kszt.zint 

kszt.zint 

kszt.zint 

basen

kszt.zint 

3

9:50-10:35

kszt.zint 

kszt.zint 

kszt.zint 

 

kszt.zint

4

10:40-11:25

j.angielski

j.angielski

j.angielski

kszt.zint

j.angielski

5

11:30-12:15

wf

kszt.zint

kszt.zint 

kszt.zint

wf

6

12:40-13:25

kszt.zint 

informatyka

kszt.zint

kszt.zint 

kszt.zint 

7

13:30-14:15

kszt.zint

religia 

wf taniec

j.angielski 

kszt.zint 

 

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.