Świetlica szkolna

  • Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 – 17.00
  • Organizacja zajęć w świetlicy umożliwia dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz wspiera uczniów w odkrywaniu talentów.
  • Rodzice deklarują pisemnie (Karta Zgłoszenia) chęć korzystania przez dziecko z opieki świetlicowej.
  • Regulamin i program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy jest dostępny dla rodziców w świetlicy.

PROPONUJEMY ZAJĘCIA :

- szachy

-zajęcia informatyczne

-warsztaty fotograficzne

-język angielski  

-taniec Hip-Hop, Breakdance

-basen

-warsztaty plastyczne

-taniec- Zumba  

-zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne i matematyczne

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.