Zajęcia pozalekcyjne:

 

Proponujemy zajęcia:

- szachy

​- karate

-zajęcia informatyczne 

-warsztaty fotograficzne

-język angielski  

-taniec - Hip-Hop, Braekdance

-basen

-warsztaty plastyczne

-taniec- Zumba  

-zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne i matematyczne

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.