Zajęcia pozalekcyjne:

 

Proponujemy zajęcia:

- szachy

​- karate

-język niemiecki 

-język angielski

-basen  

-zajęcia sportowe (piłka nożna)

-warsztaty rękodzieło

-taniec: Hip-Hop, Breakdance, Towarzyski

-zajęcia ruchowe-Zumba

-zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze i ortograficzne

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.