Zasady rekrutacji w Szkole Atena

 

Trwa rekrutacja do klasy pierwszej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani odwiedzeniem szkoły lub uzyskaniem informacji o dostępności wolnych miejsc, prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego.

Zasady rekrutacji

  • Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie w godzinach 9.00−17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
  • Kandydaci do klasy 1 nie są objęci rozmowami rekrutacyjnymi ani egzaminami.

 

Zasady rekrutacji dla uczniów klasy 1

  1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Atena poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej.
  2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
  3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkoli KUBUŚ   PUCHATEK
  1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
  2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu  umowy  i wpłacie wpisowego.                      
  3. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego.

Ile kosztuje nauka w Szkole Podstawowej Atena ?

Miesięczne czesne: 500 zł.

Jednorazowe wpisowe: 500zł do klasy pierwszej.

Misją szkoły jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej. Chcemy stwarzać otoczenie,które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego Świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału.